DANK U DANK U DANK U

 

Het is zo ver, de 26ste editie is reeds gedaan.

 

In de naam van het Folk Festival comite willen wij jullie HEEL ERG BEDANKEN //TOUT GRAND MERCI / / A BIG BIG THANK

- aan alle ARTIESTEN die hun kunst aan het festival hebben geleend

- aan alle GELUIDSMENSEN die met hun talent de waarden naar voor brachten van de artiesten

- aan alle EXPOSANTEN (muziekinstrumentenbouwers, ambachtsmannen, restaurateurs) die deelnemen aan de stemming van het festival.

- aan de EIGENAAR van de plaats met een prachtig kader die ons ter beschikking werd gesteld.

- aan alle onze PARTNERS zonder wie dit festival niet mogelijk zou zijn geweest : het Cultureel centrum van Hoei, de brouwerij Leopold7, de Gemeente van Héron, de Federatie Wallonië-Brussel, de provincie Luik (Dienst cultuur en feest van Wallonië, het Waalse Gewest, de WBI (Wallonie-Bruxelles International), de Fondation Petra och Karl Erik Hedborgs en de Nationale Loterij.

- in het bijzonder, aan alle onze dierbare vrijwilligers die ons hun tijd hebben gegeven voor, tijdens en na het festival : ze zijn de dragers van ons festival, hartelijk dank aan hen !

- aan de FAMILIES, VRIENDEN en anderen die de organisatoren steunen, zij die ons kleine en grote hulp hebben geboden en ons zo hebben toegelaten om er onze tijd in te steken.

- en uiteindelijk danken wij jullie aanwezigheid, FESTIVALGANGER(S) van één dag of van elke dag! We danken jullie om ons dit festival te hebben laten beleven, met een glimlach op de lippen, waarvoor wij hard hebben gewerkt tijdens al die maanden.

Uw dankbetuiging tijdens dit weekend, alsmede uw donaties zijn onze beste aanmoediging om iedereen volgend jaar terug te zien.
(PS: deze volgorde van opsomming is niet representatief voor jullie waarden !).

 

De eerste foto’s van deze editie 2017 zijn al beschikbaar HIER.

Wij geven jullie reeds een afspraak voor de 27ste editie op 7-8-9 september 2018

Volg ons ook op  facebook